VETA

VETA är Järnrikets skolsida som berättar om livet i Gästrikland under 2000 år, från de första järnproducerande människorna till dagens högteknologi.

VETA är främst tänkt som ett forskningsmaterial för skolor, men är givetvis användbart för alla med ett lokalhistoriskt intresse.

VETA fungerar som ett stöd i en pedagogik där tolkning av kulturmiljöer, praktiska erfarenheter, dramatiseringar, faktabakgrunder, källmaterial m.m. tillsammans skapar en nyfikenhet och lust att söka kunskap om den lokala historien. Svaren är inte alltid givna. Historien formuleras här och nu och med nutidens referenser.

RESA
Järnrikets besöksmål runt om Gästrikland välkomnar ett ökat samarbete med skolan. På respektive besöksmål finns engagerade och kunniga människor. Att se och uppleva och tolka de historiska miljöerna sätter liv i historien. Kanske har elevernas förfäder varit verksamma i järnhanteringen? Vilka minnen har mor- och farföräldrar?


Välkommen till en spännande kunskapsresa i Järnriket!