År 1300-1850 Bergsmännen


Bergsmannen var en bonde som vid sidan av bondenäringen kolade hemmanets skog, bröt malm, framställde tackjärn och smidde stångjärn.Det fanns många bergsmän i Torsåker. Bergshanteringen i Torsåker pågick i mer än 600 år, från 1374 till slutet av 1800-talet.

Under 1800-talet sker många förändringar. Järnvägar byggs och det blir lättare att transportera det tunga järnet. Man beslutar också att vem som helst fick producera tackjärn och stångjärn. Detta hade tidigare reglerats av staten. Bergsmännens lilla järnproduktion konkurreras nu ut av de stora järnbruken, som framställer mycket järn av bra kvalitet och till bra priser.

Det finns inte många uppgifter och dokument från den tidiga bergsmansepoken - den tid som betydde mest ur ekonomiskt synpunkt. Från 1700-talet och 1800-talet har vi desto fler dokument, föremål och traditioner bevarade.