Järnbruken


Bergsmännen fick under slutet av 1600-talet konkurrens av de framväxande järnbruken. Dessa anlades av ståndspersoner som gynnades av Kronan.

Järnbruken skulle under loppet av 400 år växa till små egna samhällen där det var den respekterade brukspatronens ord som var lag. I Gästrikland fanns många järnbruk som ofta var utbyggda bergsmanshyttor. Under 1880-talet blev den tekniska utvecklingen för dyrbar för de mindre bruken som då lades ned.

Kapitlet innehåller beskrivningar av hur det var att leva på bruket, om brukets trygghet och det dagliga slitet. Här finns också ingående beskrivningar av bruksmiljön och de olika tekniska processerna som uppfanns och användes under denna tid.