Arbetsåret

Alla årstider hade sina sysslor. Men vad arbetade man med under vår, sommar, höst och vinter?


Bergsmansfamiljen levde i nära samspel med sin omgivning. Naturen var deras levebröd. Ur berget hämtades malm, i skogen tillverkades träkol, på åkern odlades mat, ängens hö blev foder till djuren. Årstiderna styrde arbetet.

Varje år skulle samma sak göras vid samma tid. Årstiderna gav inte något stort utrymme för chansningar, ett misstag tog kanske ett helt år att reparera. Hann man inte göra blåsningen i hyttan, med hjälp av vårfloden, så fick man så lov vänta till nästa högvatten. Det gällde att så kornet och de andra sädesslagen i rätt tid och när jorden hade rätt fuktighetsgrad. Förstörde frosten eller försommartorkan grödan , kunde resultatet bli en vinter med mycket litet mat.

De gamlas kunskap var då särskilt viktig. De hade samlat på sig erfarenheter från många år. Här kan du läsa mer vad varje årstid hade för speciella sysslor. Klicka på texten!

Våren

Sommaren

Hösten

Vintern

 

Mannen plöjer och kvinnan plockar bär. På gården fick alla hjälpa till.
Gårdens arbete. Hela året arbetade man med att försörja sig och sin familj.