Torsåker - en by från förr

I Torsåker kan man se hur en by såg ut förr.


Tors hammare
För inte länge sedan, ingen minns när, låg det en hammarsmedja vid Forsbyån. Det var den första i trakten. Folk kom långväga för att se de vattenhjulsdrivna hamrarna "tukta järnsmältorna som om de varit av vax". För sin storhet och för den kraft de slog med så kallades hamrarna Tors hamrar. Smederna vid hammaren hade tilldelats åkermark som fick namnet Torsåker. Då kyrkan byggdes, fick den plats just på denna åker. Kyrkan fick namnet Torsåkers kyrka, som också gav namnet på hela socknen.

 

Denna berättelse hittades enligt sägnen inuti den stora kulan på kyrktornet, vid en reparation för mycket länge sedan. Så här berättas hur Torsåkers by kommit till. Kanske var det så eller kanske växte byn fram av gårdar som byggt för ännu längre sedan.

Husen kring hyttan
Under bergsmännens tid lades husen nära den plats man hade sin järnframställning, nära hyttan. Man placerade också sina hus i närhet till bäckar och åar eftersom där fanns den viktiga vattenkraften som drev hammarsmedjorna.

Den centrala platsen i byn var vanligen området kring hyttan med byggnader och uppläggningsplatser för järnproduktionen. På olika avstånd runt hyttan eller hammaren låg bergsmansgårdarna fritt placerade i terrängen.

Så småningom byggdes gårdarna närmare varandra och bildade en by. I andra byar, nere på slättbygden, brukade en bygata gå i mitten av byn.

Torsåker - 1700-talsspår
I Torsåker bildades byn allteftersom husen placerades på praktiska ställen och byn fick inte någon typiskt byutseende. Så småningom kunde den lilla byn växa ihop med andra byar.

 
Vy över Torsåker
 
Uthus i närheten av Åsmundshyttan.

En vacker gård i Torsåker