Tidskartan

Här kan du läsa mera om de spår som finns kvar idag efter bergsmännen!

BergsmännenBergsmansgårdar

Torsåkers hembygdsgård
En av Torsåkers vackra bergsmansgårdar är hembygdsgården, byggd 1801-1805 och flyttad till sitt nuvarande vackra läge 1927. Intill gården ligger en festplats med loge, affär, bageri, snickeri och andra hitflyttade byggnader. Här ordnar hembygdsföreningen programdagar och aktiviteter under sommaren.

Bergsmanshyttor

Isaksberg
Här fanns förr en hammare som omnämns i en skriftlig källa år 1676. Man vet också att det funnits ett smedsboställe och kanske en hytta. Vid en arkeologisk undersökning år 2000 fann man hyttslagg som verkade vara ditkörd. Man fann lämningar av vad som tolkades som två olika hamrar på platsen. Kol fanns över en större yta och även ett par husgrunder hittades. En stor vall dämmer upp en liten sjö så att man kan utnyttja det naturliga fallet vattnet får. Platsen ligger lite otillgängligt till och man behöver gå ett stycke, delvis över en bäck som förr drev hamrarna!

Vibyhyttan
Idag finns en masugn kvar på den plats där Vibyhyttan förr låg. På 1700-talet fanns även en hammare och en kvarn. Ruinerna kan ses än idag. Lite längre ned längs den lilla ån ligger det gamla kaptensbostället och på andra sidan ån vid kvarnruinen finns en vacker bergsmansgård.

Åsmundshyttan
Åsmundshyttan har en lång och rik historia. Redan vid tiden för Kristi födelse pågick järnhantering baserad på sjö- eller myrmalm. På 1500-talet omnämndes hyttan i Åsmundshyttan för första gången och den betecknades då som "uråldrig". Fram till slutet av 1800-talet bedrevs bergsbruk och järnhantering vid sidan av jordbruket.


Gruvor

Storberget och Stollen

I Storberget vid sjön Gösken söder om Hofors har det brutits järnmalm sedan medeltiden. Stollgruvan i Storberget är kanske den främsta av Järnrikets många sevärdheter. Här finns Stollgången, en 265 m lång tunnel, som öppnades i slutet av 1700-talet. Inne i gruvan, 45 meter under jord, är det mörkt, fuktigt och tyst. Brytningen upphörde redan 1866. Den sista gruvan i Storberget var Vingesbacke som lades ner så sent som 1980.