Familjen

Hur mycket arbetade kvinnorna? Hur mycket var männen hemma? Vad gjorde barnen?


Bruket var en väl fungerande enhet. Alla visste sin plats och det fanns sällan något utrymme för vila. Det var järnet som var det viktiga och runt det snurrade hela arbetet, både på bruket och hemma.

Här kan du läsa mer om familjen. Klicka på rubrikerna!

Hustrun
Arbetarhustrun arbetade i hemmet. Där var det mycket som skulle göras. Laga mat, tvätta, städa, passa barnen, samla ved, sköta odlingar och husdjur.

Smeden
Arbetaren tillbringade stora delar av sin tid på arbetet. Man arbetade långa skift i farlig miljö och vilan på söndagen var alltid välkommen.

Barnen
Barnen arbetade från tidig ålder, först hemma och sedan på bruket. Sönerna kunde ibland överta sina fäders arbeten. Brukspatronen bekostade skolundervisningen för brukets barn långt innan det blev vanligt i övriga samhället.

 

Smedsfamilj från Sandviken.
Smedsfamiljen.