Fritid och politik

Nu hade man en fritid som man ägnade åt studier, politik och idrott.


Det blev vid denna tid en ny medvetenhet bland arbetarna och folket i samhället. Det kom många idéer från andra länder där det sades att en arbetare hade rättigheter, något de gamla brukspatronerna inte tyckte om. Nu grundades flera föreningar med mål att utbilda sina medlemmar.

Idrottsrörelsen blev populär i Sandviken, som även här är vårt exempel. De politiska rörelserna blev också snabbt utbredda och engagerade många arbetare. Den socialistiske kämpen August Palm besökte flera bruk och berättade om sina idéer. Genom de nya politiska idéerna kom flera fackföreningar att bildas som kämpade för arbetarens rätt.