Järnverkens historia

Det är under denna tid som dagens samhälle skapas. Läs om hur det gick till!


Under denna tid händer mycket i samhället och inom industrin. Många mindre bruk läggs ned eller slås ihop til större företag som ofta byggs ut till industrier, järnverk. Transportmedlen förbättras och järnvägen byggs ut mer och mer. Handeln ökar och med den utvecklingen av nya metoder. Människor flyttar in till industrisamhällena och de små byarna växer till samhällen och städer.

Även i detta kapitel har vi valt sandviken som exempel men gör också utblickar till andra järnverk. Här kan du också läsa om hur det var att bo och arbeta på verket eller bruket i flera socknar i Gästrikland.