Hur tillverkar man stål idag?


 

Sandviks skrotupplagSkrotet lyfts up med en stor klo.Skrotet.
Sandvik gör sitt stål av skrot som köps i Sverige men även utomlands. Stålet sorteras beroende på sammansättning. När man ska göra ett visst slags stål använder man så liknande skrot som möjligt.

Skrotet läggs i en stor behållare och två kraftiga elektroder sänks ned för att smälta metallen. Nu är metallen smält. Skrotet smälts.
Skrotet läggs i en stor behållare. Här sänks två stora strömförande elektroder ned i skrotet. Strömmen slås på. Elektriciteten är så stark så att metallen smälter. I behållaren ryms 75 ton (75 000 kilo) skrot. Det tar ca 1,5 timme att smälta det under ett öronbedövande väsen.

Det flytande stålet hälls i en anna behållare. Så här ser flytande stål ut. Stålet tappas.
När skrotet har smält hälls det över i en annan behållare för att fraktas vidare i processen. Nu kan man också gjuta direkt i former, "kokiller". Behållarna fraktas med en längsgående kran genom hela lokalen.

Nu tar man prov på stålet och tillsätter en liten ana metall om det behövs. Stålet tappas... Stålet kontrolleras.
Ett prov av det flytande stålet läggs i en behållare och fraktas till forskningskontoret. En noggrann analys av stålet görs. Det avgörs vilken metall som ska tillsättas stålet bero-ende på vilken produkt som ska tillverkas. Ett "recept" skickas tillbaka. Det kan röra sig om mindre än ett halvt kilo till 75 ton stål.

...och är fortfarande flytande...men stelnar snart till strängar. Stålet gjuts.
Stålet får nu rätt sammansättning. På undersidan av behållaren finns en öppning och där tappas stålet. Nu rinner det ut i en form som ger strålen en fyrkantig form. Stålet kapas upp till mindre bitar och man har nu producerat ämnesjärn. Bitarna fraktas vidare för att bli band, rör eller tråd.