Sandvik idag


Idag är Sandvik en av världens främsta stålindustrier.


Vy över dagens Sandvik.
Foto: Sandvik AB

Sandvik AB är på många sätt ett unikt företag. Det är inte många stålindustrier som kan erbjuda en skräddarsydd produktion för en kund, från att stålet framställs i smältverket fram till att man kan leverera en färdig produkt.

Genial idé som håller än
Redan från början har företaget haft som idé att försöka framställa exakt den produkt som kunden vill ha. Idén, som skapades redan på 1860-talet, var att i nära samarbete med kunderna få fram vad de behövde. Då kunde man framställa speciella och unika produkter av speciellt framställda stålsorter.

Idag tillverkas ca 850 stålsorter i Sandviken och man levererar produkter över hela världen. Företaget har redan från början varit inriktad på att i hög grad förädla sina produkter. Målet är att vara världsledande inom sitt område.

Hela produktionen görs i Sandviken
Sandvik har blivit ett världsomspännande företag men huvudanläggningen för specialstål finns fortfarande kvar i Sandviken.

I anläggningarna i Sandviken täcker man hela produktionskedjan från smältning, gjutning, smidning och framställning av rör, band och tråd i rostfritt eller legerat stål.

Här ingår även produktion av sågar och andra verktyg samt transportör- och processystem. Man har även blivit världens största tillverkare av hårdmetallprodukter - skärande verktyg och bergborrar.

Dagens anställda
På järnbruken var de anställda ofta väl omhändertagna av arbetsgivaren, brukspatronen. När järnverken skapades och många fler arbetade inom samma företag, behöll man ändå detta ansvar för den enskilde arbetaren som fick många förmåner. I dag lever detta ansvar delvis kvar på Sandvik.

De anställda kan också komma med förslag på hur produktionen och arbetat kan göras enklare, billigare och mer effektivt. Om idén låter sig genomföras, får uppfinnaren en belöning.

För de äldre som ska i pension väntar en högtidlig avtackningsdag och de som arbetat 20 år i företaget får motta en guldklocka som tack för arbetsinsats.

För de som arbetar eller har arbetat vid Sandvik finns även möjligheten att ansöka i sju fonder där man delar ut pengar till äldre eller långvarigt sjukskrivna. Man kan också ansöka om pengar till ungdomsverksamhet. De flesta av fonderna har efternamnet Göransson med i sitt namn.

Visste du att...
...95% av alla spelare i den amerikanska ishockeyserien NHL har Sandvik-stål i sina skridskor.
...man tillverkar material till klockor från Rolex.
...man tillverkar material till rakhyvlar från Philips.
... i Frankrike tillverkas smala rör på 0,4 mm som används till sprutor (kanyler).
...Sandvik tillverkar rör och tråd som används i så skilda produkter som ubåtar, kärnkraftverk, flygplan, bilar och spisar.
...när Rolls Royce skulle bygga atomubåtar för den brittiska flottan krävde man att Sandvik skulle tillverka speciella rör.
...i Sandvikens laboratorium har man haft stålprover i en ugn sedan 70-talet för att mäta stålets egenskaper!


Lite siffror...
 

Antalet anställda i Sandviken 6000
Antalet anställda i världen 36000
Antalet länder Sandvik finns i 130
Antalet länder Sandvik har produktion i 20
Antalet stålsorter som produceras 850

 

 
Interiör från en av verkstäderna.
Foto: Sandvik AB
Modern produktion. Mycket av produktionen sköts idag automatiskt.

I smältverket måste man arbeta i en varm och hård miljö.
Foto: Sandvik AB
Eget smältverk. Det är få stålindustrier som har eget smältverk. Tack vare detta kan kvalitén styras in i minsta detalj.


Sandvik Tooling
Verkyg och verktygssystem för metallbearbetning samt utrustning med hög motståndskraft
I Sandvik Tooling ingår företagen:
Sandvik Coromant
Sandvik Hard Materials
Sandvik CTT

Sandvik Mining and Construction
Utrustning för bergsbrytning.
I Sandvik Mining and Construction ingår företagen:
Sandvik Tamrock
VA-Eimco
Driltech Mission
Roxon

Sandvik Materials Technology
Utvecklar produkter i rostfritt stål, speciallegeringar och material som motstår hög