Gävles köpmän

Gävles rikedom byggdes upp av många köpmän som var både grosshandlare och redare.


Gävle var under 1700- och 1800-talen en av Sveriges viktigaste handelsstäder. Varor såldes till både Dalarna och Mellansverige. Handeln bedrevs av grosshandlare och redare som ofta var samma personer. En grosshandlare är en person som äger en grossistfirma, ett företag som köper från tillverkare och säljer till butiker som säljer varorna vidare. En redare äger ett företag som äger fartyg och transporterar varor. Många företagare var därför både grosshandlare och redare.

Vid 1800-talets slut fanns mer än 100 grosshandelsfirmor i Gävle. Vid slutet av 1700-talet bodde fem av Sveriges åtta rikaste redare i Gävle och fram till 1845 var Gävle Sveriges största sjöfartsstad.

Framgångsrika familjer
Många av de mest framgångsrika familjerna lade grunden till Gävles rikedom. De byggde industrier, skötte handeln och investerade i staden. Bland dessa kan nämnas familjerna Ennes, Garberg, Rettig, Elfstrand och Sehlberg. Under 1800-talets slut märks familjerna Rettig, Åkerson, Bergforss, Luth, Brodin och Haegerstrand.

Starka släktband
Familjerna kände varandra väl och ofta ledde bekantskapen till äktenskap mellan släkterna och deras ställning stärktes ännu mer. Genom detta kom flera grosshandlare och redare också att syssla med järnhantering.

Sandviks grundare Göran Fredrik Göransson var son till Anders Petter Göransson och Marie Elfstrand. Marie var dotter till Daniel Elfstrand som ägde det framgångsrika handelshuset Daniel Elfstrand & Co. År 1856 tog Göran Fredrik Göransson över företaget men det gick i konkurs. Företaget organiserades om till Högbo Stål & Jernverks AB som några år senare blev Sandvik. Daniel Elfstrand & Co hade Sveriges största handelsflotta under 1800-talet. Skeppen seglade till både Asien, Nord- och Sydamerika. Varvet köptes av en annan köpmansfamilj, Rettig. Elfstrand-familjen var också ingift i familjen Elfbrink som ägde Mackmyra bruk.

Gevalia, Föreningssparbanken och Korsnäs
Köpmännens verksamhet finns kvar än idag. En av de mest inflytelserika köpmännen hette Bengt Kronberg. Han satt med i stadens ledning och byggde så småningom de vackra Engeltofta som sommarhus åt sin familj. Köpmannen Ennes och hans svärson H.W. Eckhoff var djupt engagerade i Gefle-Dala Järnväg. De grundade också Gävles första sparbank som blev en av de första bankerna i dagens Föreningssparbanken. Wilhelm Elfbrink var en av Korsnäs AB:s grundare. Handelhuset Victor Th. Engwall & Co påbörjade under 1900-talets början ett kafferosteri. Deras varumärke hette Gevalia. 

 


 

Vackra föremål. De rika köpmännen i Gävle importerade många dyrbara saker från utlandet. Koppen finns i museets utställning "Gyllene Tider". 

Familjen Brodin. Familjen ägde både varv och rederier. Bilden är tagen på 1860-talet.