Uppfinningarnas tidsålder

Det hände många saker under sent 1800-tal. Här kan du läsa om några av dem!


År 1877 hade sjöfarten fått konkurrens av ett annat transportmedel. Järnvägsnätet inom landet byggdes snabbt ut. Centralstationen i Gävle uppfördes under åren 1875-1877. Gefle-Dala järnväg hade trafikerats sedan 1859.

De mödosamma frakterna av järn med häst och kärra ut till kusten, för vidare transport ut i världen, hade till stor del ersatts av frakter på järnväg. En järnvägsförbindelse mot Uppsala öppnades 1874. Stånkande och tjutande tog de mäktiga ångloken sig genom landskapet.

Det var inte bara järnvägen som var ny år 1877. Här är några andra uppfinningar:

1875
Telefonen uppfanns av Alexander Graham Bell. Utvecklingen gick sedan med dåtidens mått snabbt. År 1880 hade USA drygt 50.000 telefoner. Samma år installerade Bell-bolaget ett telefonnät i Stockholm.

1876
N. A. Otto utvecklade förbränningsmotorn. Därmed hade det viktigaste bidraget till "Automobilen" uppfunnits.

1877
Tomas Alva Edison byggde sin "fonograf" - den första grammofonen.

1878
Detta år började man använda metern som längdmått. Tidigare hade man mätt i aln, fot och tum.

1879
Den svenska firman L. M. Ericsson tillverkar sina första telefoner.

1880
Thomas A Edison lycka konstruera den första driftsäkra glödlampan.

Harry Lawson konstruerar den första "säkerhetsvelocipeden", en cykel med kedjedrift.

 

Lokomotiv

Järnets väg. Under 1870-talet blev det vanligt att transportera järnet på järnväg till Gävle där det skeppades vidare ut i världen.

Thomas Alva EdisonEdisons lampa

Ljuset tänds. År 1877 uppfann Thomas Alva Edison glödlampan. I en samtida beskrivning sägs: "Hennes sken är, liksom alla glödlampors, ej synnerligt starkt, men vackert och behagligt. Ljusstyrkan hos de mindre lamporna motsvarar omkring åtta normalljus."