Kaptenen var läkare

Vad hände om man blev sjuk? Läs om alla mediciner man hade med sig!


Kaptenen är den som ansvarar för medicinering och vård av sjuklingar ombord.

Koffert med medicin och redskap
Till sin hjälp har kaptenen en läkarbok, samt en koffert med mediciner och redskap. I bokens inledning finns några "allmänna betraktelser" kring sjukdom ombord:

Sjukdom är visserligen alltid en olycka, men hon är större om skeppsbord och den sjuke beklagans-värdare, än under de flesta andra förhållanden.

Allt, som belamrar fartyget utan att göra nytta, betraktas såsom en tryckande börda, och den sjuke, som bara är i vägen, behöfver mera rum, ro och hjelp, än som vanligtvis äfven med bästa vilja kunna förunnas honom.

Tyckes den sjuke icke vara hårdt angripen, betraktas han af de arbetande friska med mer eller mindre sneda blickar.

Skeppsapoteket
Bland fartyget Alfhilds räkningar finns även en apoteksräkning, daterad 14 oktober 1874 i Gävle. Här kan man se vad en kapten köpte före en lång resa. Till höger ser du en bild av räkningen.

Kaptenens skeppsapotek hade medel mot de flesta åkommor:

Senapspulver mot kräkningar
Dovers pulver mot blåskatarr, rödsot, gallsten
Tjärsalva mot eksem och utslag
Ricinolja mot kolik och förstoppning
Roséns bröstdroppar mot halsfluss
Blodiglar mot leverinflammation
Hoffmans droppar mot hjärnskakning och ormbett, allmänt stärkande
Bäska droppar mot magsjuka
Chinasalt mot njurinflammation, halsinfektioner
Engelskt salt mot lunginflammation, förstoppning, feber
Lapishenna mot halsfluss
Cerat vid sårbehandling
Blyättika vid sårbehandling

Dessutom finns bindor, skenor och kirurgiska hjälpmedel.

 

Åderlåtning  Åderlåtning. För lunginflammation och hjärnskakning förordas en behandling med åderlåtning: "s.k. allmän blodut-tömning är i en oöfvad persons hand en alvarsam operation".

Apoteksräkning

Apoteksräkning. Strax före avresan 1874 inhandlade kaptenen varor på apoteket Lejonet i Gävle. Klicka på rubriken eller på bilden för att se en större bild av räkningen! Den tar lite tid att ladda hem!