Tidskartan

Här kan du läsa mera om de spår som finns kvar idag efter järnålderns människor! 


Järnålder och vikingatidGravfält 

Fornvigravfält, Ockelbo
Fornvigravfältet ligger vid Bysjön utanför Ockelbo. För tolvhundra år sedan fanns här en eller ett par gårdar bebodda av de stormän som styrde i trakten. När du går omkring på gravfältet kan du se järnslagg ligga i markytan. Gravhögarna är också byggda av slagg.

Hamre Dragsbron gravfält, Österfärnebo
I Österfärnebo socken ligger Gästriklands största gravfält med en hög och 122 stensättningar. Gravfältet ligger längs en smal ås med Färnebofjärden på ena sidan och Hamrefjärden på den andra. Långs åsen har det också gått en väg. Gravarna är daterade till 400-talet e.Kr. Man har inte funnit några föremål i gravarna.

Järvstagravfältet, Gävle
Gravfältet ligger precis utanför Gävle och har ca 30 gravar. Det är daterat till vikingatiden då kristendomen började spridas allt mer. Man har funnit många föremål vid utgrävningar, t.ex. svärd, spjutspetsar, pärlor och ett silvermynt men också bitar av tyg. Vid gravfältet står också en vacker runsten från ca 1050 e.Kr.

Näsbyudden, Storvik
Här finns gravar från vikingatid. I närheten låg under vikingatiden en liten by med en eller två gårdar. Gravhögarna är det som syns av boplatsen idag.

Sörbygravfältet, Årsunda
Sörbygravfältet ligger vackert på en ås strax söder om Årsunda kyrka. Det är länets största gravfält från vikingatiden med nära hundra gravhögar och stensättningar.

Åby gård, Valbo
I parken bakom Åby gård, strax söder om riksväg 80 i Valbo, ligger ett av Gästriklands vackraste gravfält. Det är daterat till yngre järnåldern (år 550-1050) och består av tio högar och fem stensättningar. I en av högarna har man hittat ett dräktspänne.


Runstenar

Järvsta runsten
Vid gravfältet i Järvsta finns en runsten som man kan datera mycket exakt, nämligen 1050-1060 e.Kr. Den har en lång text om tre bröder som reste stenen som minneöver sin far. På runstenen finns också ett kors som betyder att de som reste stenen var kristna.

Ockelbo kyrkas runsten
Vid kyrkan står en kopia av en runsten som man fann inmurad i kyrkans grund. Stenen förstördes när kyrkan brann 1904. Den har ett vackert bildmotiv som berättar den fornnordiska Sigurdssagan, om hjälten Sigurd som dödar draken Fafner. på stenen kan man se två män som spelar bräde, fåglar och andra djur och hur Sigurd stöte svärdet i draken. Stenen är en av tre stenar i Gästrikland som berättar om Sigurds äventyr och de andra stenarna finns i Årsunda och Österfärnebo.

Ovansjö kyrkas runsten

Valbo kyrkas runsten

Utanför kyrkan finns en stor runsten som flyttats hit från byn Lund. Stenens text berättar att den är rest som minne efter Esbjörn av hans föräldrar. I mitten finns ett stort kors och den gjordes någon gång i mitten av 1000-talet.

Årsunda kyrkas runsten
I Årsunda kyrka finns en vacker runsten med bildmotiv från den fornnordiska Sigurdsagan. Årsundastenen är en av tre runstenar i Gästrikland som visar motiv från Sigurdsagan. De övriga ligger i Ockelbo och Österfärnebo.

Österfärnebo kyrkas runsten
Runstenen hade varit känd sedan länge när den återfanns i kyrkomuren under 1970-talet. Då hade den tidigare varit använd som trappsten. Stenen är svårt skadad men visar bilder från den fornnordiska Sigurdssagan. På stenen kan man se Sigurd och några figurer och djur.


Övriga:

Hälltjärn, vikingatida järnframställning
Här producerades järn redan för 2000 år sedan. Idag kan man se hur framställningen gick till. Här finns blästerugnar och en smedja. Man tillverkar också sitt eget kol.

Länsmuseet Gävleborgs utställning "Spår av liv"
På länsmuseet finns en spännande utställning om vår förhistoria. Här finns spår från 8000 års liv: krukskärvor och stenyxor, en älg ristad på en bit skiffer och en över fyratusen år gammal skalle. I snart 2000 år har man framställt järn i våra trakter. På vikingatiden smeds svärd och stekpannor, spikar och seldon. Allt detta och dessutom en silverskatt från Valbo visas i utställningen.

Söderåsen klapperstensfält
I Torsåker finns en lämning av den tid då Östersjöns vågor slog med en strand som idag ligger långt in i landet. På Söderåsen finns nämligen ett klapperstensfält från tiden strax efter istiden, för 10000 år sedan. Här ligger den gamla stranden med sina stora stenar.

Årsunda Viking
I Årsunda har man byggt upp en vikingaby med långhus, fähus och smedja. Här kan du uppleva hur vikingarna levde.